Ch.Charada Fásis Minowara


Ch.Quinette Terno z Kamilkové zahrady

Ch.Anncourt Diana
Ch. Khaleesi Daenerys Minowara

Jacarta Ismene Minowara

Ch.Melodia Merlin Bohemia


Quirien Merlin Bohemia
Royal Essence Minowara
Int.Ch.Freesia Merlin Bohemia
Ch.Gothica Merlin Bohemia