Ch.Charada Fásis Minowara


Ch.Quinette Terno z Kamilkové zahrady

Ch.Anncourt DianaCh. Khaleesi Daenerys Minowara

Jacarta Ismene Minowara
Ch. Melodia Merlin Bohemia


Quirien Merlin Bohemia
Royal Essence Minowara


Ch.Gothica Merlin Bohemia

Int.Ch.Freesia Merlin Bohemia